کمترین: 
704
بیشترین: 
704
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
704
زمان: 
2/11 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":704}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399