کمترین: 
1279.81
بیشترین: 
1283.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1280.90
زمان: 
2/11 19:30
قیمت اونس طلا امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1280.90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 01:30","price":1283.54},{"date":"1398/02/11 02:00","price":1283.51},{"date":"1398/02/11 04:30","price":1282.99},{"date":"1398/02/11 05:00","price":1283.16},{"date":"1398/02/11 05:30","price":1282.61},{"date":"1398/02/11 06:00","price":1282.13},{"date":"1398/02/11 06:30","price":1281.92},{"date":"1398/02/11 07:00","price":1281.94},{"date":"1398/02/11 07:30","price":1279.91},{"date":"1398/02/11 08:00","price":1280.22},{"date":"1398/02/11 08:30","price":1280.68},{"date":"1398/02/11 09:00","price":1280.65},{"date":"1398/02/11 09:30","price":1279.81},{"date":"1398/02/11 10:00","price":1279.96},{"date":"1398/02/11 10:30","price":1279.81},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1281.01},{"date":"1398/02/11 13:30","price":1281.13},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1281.82},{"date":"1398/02/11 14:30","price":1282.28},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1282.83},{"date":"1398/02/11 15:30","price":1282.76},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1282.55},{"date":"1398/02/11 16:30","price":1281.88},{"date":"1398/02/11 19:30","price":1280.90}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398