کمترین: 
158.8
بیشترین: 
163.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159.88
زمان: 
2/11 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 159.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 01:30","price":158.8},{"date":"1398/02/11 02:00","price":159.29},{"date":"1398/02/11 04:30","price":162.45},{"date":"1398/02/11 05:00","price":162.21},{"date":"1398/02/11 07:30","price":163.32},{"date":"1398/02/11 08:00","price":162.63},{"date":"1398/02/11 10:30","price":161.73},{"date":"1398/02/11 11:00","price":161.34},{"date":"1398/02/11 14:00","price":160.43},{"date":"1398/02/11 15:30","price":160.35},{"date":"1398/02/11 16:00","price":160},{"date":"1398/02/11 17:00","price":160.45},{"date":"1398/02/11 19:30","price":159.76},{"date":"1398/02/11 23:00","price":159.88}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399