کمترین: 
5571
بیشترین: 
5629.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5629.6
زمان: 
2/11 23:00
قیمت بیت کوین امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 5629.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 01:30","price":5571},{"date":"1398/02/11 02:00","price":5579.7},{"date":"1398/02/11 04:30","price":5609.1},{"date":"1398/02/11 05:00","price":5592.9},{"date":"1398/02/11 07:30","price":5624},{"date":"1398/02/11 08:00","price":5629.3},{"date":"1398/02/11 10:30","price":5627.2},{"date":"1398/02/11 11:00","price":5627.8},{"date":"1398/02/11 13:00","price":5623.5},{"date":"1398/02/11 14:00","price":5613.8},{"date":"1398/02/11 15:30","price":5621.7},{"date":"1398/02/11 16:00","price":5619.9},{"date":"1398/02/11 17:00","price":5621.9},{"date":"1398/02/11 19:30","price":5600},{"date":"1398/02/11 20:00","price":5601.2},{"date":"1398/02/11 22:30","price":5590.3},{"date":"1398/02/11 23:00","price":5629.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398