کمترین: 
71.07
بیشترین: 
71.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.07
زمان: 
2/10 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 71.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 17:32","price":71.07}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399