کمترین: 
14010
بیشترین: 
14060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14060
زمان: 
2/10 19:08
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 14060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 16:48","price":14010},{"date":"1398/02/10 19:08","price":14060}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399