کمترین: 
2745000
بیشترین: 
2748000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2745000
زمان: 
2/10 19:00
قیمت نیم سکه امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2745000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 14:00","price":2748000},{"date":"1398/02/10 19:00","price":2745000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399