کمترین: 
3443
بیشترین: 
3462
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3450
زمان: 
2/10 18:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 3450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":3445},{"date":"1398/02/10 13:00","price":3443},{"date":"1398/02/10 14:00","price":3456},{"date":"1398/02/10 15:00","price":3462},{"date":"1398/02/10 16:00","price":3446},{"date":"1398/02/10 18:00","price":3450}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400