کمترین: 
1815
بیشترین: 
1824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1818
زمان: 
2/10 18:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1818 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1817},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1815},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1822},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1824},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1816},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1818}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399