کمترین: 
10456
بیشترین: 
10514
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10476
زمان: 
2/10 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 10476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":10461},{"date":"1398/02/10 13:00","price":10456},{"date":"1398/02/10 14:00","price":10505},{"date":"1398/02/10 15:00","price":10514},{"date":"1398/02/10 16:00","price":10468},{"date":"1398/02/10 18:00","price":10476},{"date":"1398/02/10 19:00","price":10478},{"date":"1398/02/10 20:00","price":10476}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399