کمترین: 
204
بیشترین: 
205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205
زمان: 
2/10 14:00
قیمت روپیه هند امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه هنددر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":204},{"date":"1398/02/10 14:00","price":205}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399