کمترین: 
1646
بیشترین: 
1658
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1651
زمان: 
2/10 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1646},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1656},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1658},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1652},{"date":"1398/02/10 17:00","price":1653},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1654},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1651}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398