کمترین: 
2134
بیشترین: 
2147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2141
زمان: 
2/10 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":2136},{"date":"1398/02/10 13:00","price":2134},{"date":"1398/02/10 14:00","price":2147},{"date":"1398/02/10 16:00","price":2139},{"date":"1398/02/10 17:00","price":2140},{"date":"1398/02/10 18:00","price":2143},{"date":"1398/02/10 20:00","price":2141}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399