کمترین: 
25.9
بیشترین: 
25.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.9
زمان: 
2/10 12:00
قیمت لیر سوریه امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 25.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":25.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399