کمترین: 
11.9
بیشترین: 
11.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.9
زمان: 
2/10 12:00
قیمت دینار عراق امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 11.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":11.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399