کمترین: 
29.9
بیشترین: 
29.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29.9
زمان: 
2/10 12:00
قیمت درام ارمنستان امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 29.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":29.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399