کمترین: 
8258
بیشترین: 
8415
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8258
زمان: 
2/10 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 8258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":8381},{"date":"1398/02/10 13:00","price":8375},{"date":"1398/02/10 14:00","price":8407},{"date":"1398/02/10 15:00","price":8415},{"date":"1398/02/10 16:00","price":8377},{"date":"1398/02/10 18:00","price":8385},{"date":"1398/02/10 19:00","price":8387},{"date":"1398/02/10 20:00","price":8258}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399