کمترین: 
221
بیشترین: 
222
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
221
زمان: 
2/10 18:00
قیمت روبل روسیه امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":221},{"date":"1398/02/10 14:00","price":222},{"date":"1398/02/10 16:00","price":221},{"date":"1398/02/10 17:00","price":222},{"date":"1398/02/10 18:00","price":221}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399