کمترین: 
1498
بیشترین: 
1508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1503
زمان: 
2/10 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1499},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1498},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1508},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1502},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1504},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1503}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400