کمترین: 
184
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
184
زمان: 
2/10 16:00
قیمت افغانی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":184},{"date":"1398/02/10 14:00","price":185},{"date":"1398/02/10 16:00","price":184}
بروزرسانی در تاریخ 11 اسفند 1399