کمترین: 
13969
بیشترین: 
14040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13982
زمان: 
2/10 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 13982 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":13989},{"date":"1398/02/10 13:00","price":13982},{"date":"1398/02/10 14:00","price":14034},{"date":"1398/02/10 15:00","price":14040},{"date":"1398/02/10 16:00","price":13969},{"date":"1398/02/10 17:00","price":13972},{"date":"1398/02/10 18:00","price":13983},{"date":"1398/02/10 19:00","price":13991},{"date":"1398/02/10 20:00","price":13982}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399