کمترین: 
9497
بیشترین: 
9551
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9507
زمان: 
2/10 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 9507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":9499},{"date":"1398/02/10 13:00","price":9497},{"date":"1398/02/10 14:00","price":9545},{"date":"1398/02/10 15:00","price":9551},{"date":"1398/02/10 16:00","price":9511},{"date":"1398/02/10 17:00","price":9508},{"date":"1398/02/10 18:00","price":9509},{"date":"1398/02/10 19:00","price":9506},{"date":"1398/02/10 20:00","price":9507}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399