کمترین: 
10033
بیشترین: 
10091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10033
زمان: 
2/10 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 10033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":10039},{"date":"1398/02/10 13:00","price":10034},{"date":"1398/02/10 14:00","price":10087},{"date":"1398/02/10 15:00","price":10091},{"date":"1398/02/10 16:00","price":10051},{"date":"1398/02/10 17:00","price":10044},{"date":"1398/02/10 18:00","price":10042},{"date":"1398/02/10 19:00","price":10036},{"date":"1398/02/10 20:00","price":10033}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398