کمترین: 
10578
بیشترین: 
10639
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10594
زمان: 
2/10 19:00
قیمت دلار کانادا امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 10594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":10578},{"date":"1398/02/10 13:00","price":10580},{"date":"1398/02/10 14:00","price":10631},{"date":"1398/02/10 15:00","price":10639},{"date":"1398/02/10 16:00","price":10597},{"date":"1398/02/10 17:00","price":10605},{"date":"1398/02/10 18:00","price":10601},{"date":"1398/02/10 19:00","price":10594}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399