کمترین: 
2113
بیشترین: 
2124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2117
زمان: 
2/10 18:00
قیمت یوان چین امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2117 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":2114},{"date":"1398/02/10 13:00","price":2113},{"date":"1398/02/10 14:00","price":2122},{"date":"1398/02/10 15:00","price":2124},{"date":"1398/02/10 16:00","price":2115},{"date":"1398/02/10 18:00","price":2117}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398