کمترین: 
436700
بیشترین: 
439400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
437600
زمان: 
2/10 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 437600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":436900},{"date":"1398/02/10 13:00","price":438900},{"date":"1398/02/10 14:00","price":436700},{"date":"1398/02/10 15:00","price":439400},{"date":"1398/02/10 16:00","price":438900},{"date":"1398/02/10 17:00","price":437100},{"date":"1398/02/10 18:00","price":437600},{"date":"1398/02/10 19:00","price":437100},{"date":"1398/02/10 20:00","price":437600}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399