کمترین: 
2383
بیشترین: 
2402
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2391
زمان: 
2/10 18:00
قیمت لیر ترکیه امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2391 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":2392},{"date":"1398/02/10 13:00","price":2383},{"date":"1398/02/10 14:00","price":2395},{"date":"1398/02/10 15:00","price":2402},{"date":"1398/02/10 16:00","price":2390},{"date":"1398/02/10 17:00","price":2394},{"date":"1398/02/10 18:00","price":2391}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399