کمترین: 
18451
بیشترین: 
18583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18574
زمان: 
2/10 20:00
قیمت پوند امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 18574 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":18451},{"date":"1398/02/10 13:00","price":18461},{"date":"1398/02/10 14:00","price":18558},{"date":"1398/02/10 15:00","price":18579},{"date":"1398/02/10 16:00","price":18526},{"date":"1398/02/10 17:00","price":18531},{"date":"1398/02/10 18:00","price":18562},{"date":"1398/02/10 19:00","price":18583},{"date":"1398/02/10 20:00","price":18574}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399