کمترین: 
1906100
بیشترین: 
1921300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1908300
زمان: 
2/10 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1908300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1908300},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1911300},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1917000},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1920600},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1921300},{"date":"1398/02/10 17:00","price":1913400},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1906100},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1908200},{"date":"1398/02/10 20:00","price":1908300}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398