کمترین: 
4684000
بیشترین: 
4751000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4751000
زمان: 
2/10 13:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 4751000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":4684000},{"date":"1398/02/10 13:00","price":4751000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399