کمترین: 
590100
بیشترین: 
593800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591300
زمان: 
2/10 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 591300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":590400},{"date":"1398/02/10 13:00","price":593200},{"date":"1398/02/10 14:00","price":590100},{"date":"1398/02/10 15:00","price":593800},{"date":"1398/02/10 16:00","price":593200},{"date":"1398/02/10 17:00","price":590700},{"date":"1398/02/10 18:00","price":591300},{"date":"1398/02/10 19:00","price":590700},{"date":"1398/02/10 20:00","price":591300}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399