کمترین: 
442600
بیشترین: 
445300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
443500
زمان: 
2/10 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 443500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":442800},{"date":"1398/02/10 13:00","price":444900},{"date":"1398/02/10 14:00","price":442600},{"date":"1398/02/10 15:00","price":445300},{"date":"1398/02/10 16:00","price":444900},{"date":"1398/02/10 17:00","price":443000},{"date":"1398/02/10 18:00","price":443500},{"date":"1398/02/10 19:00","price":443000},{"date":"1398/02/10 20:00","price":443500}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399