کمترین: 
4680000
بیشترین: 
4747000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4747000
زمان: 
2/10 13:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 4747000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":4680000},{"date":"1398/02/10 13:00","price":4747000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399