کمترین: 
3910
بیشترین: 
13960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3920
زمان: 
2/10 19:08
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 3920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:45","price":3910},{"date":"1398/02/10 12:09","price":13960},{"date":"1398/02/10 16:48","price":3920},{"date":"1398/02/10 19:08","price":3920}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399