کمترین: 
14230
بیشترین: 
14260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14260
زمان: 
2/10 19:07
قیمت دلار در بازار تهران امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 14260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:45","price":14230},{"date":"1398/02/10 16:45","price":14240},{"date":"1398/02/10 16:47","price":14240},{"date":"1398/02/10 19:07","price":14260}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398