کمترین: 
14230
بیشترین: 
4994000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4955000
زمان: 
2/10 19:07
قیمت سکه در بازار تهران امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 4955000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:20","price":4943000},{"date":"1398/02/10 11:43","price":14230},{"date":"1398/02/10 11:44","price":4945000},{"date":"1398/02/10 16:47","price":4994000},{"date":"1398/02/10 16:47","price":4940000},{"date":"1398/02/10 19:07","price":4955000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398