کمترین: 
65.2
بیشترین: 
65.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.2
زمان: 
2/10 11:00
قیمت روبل روسیه امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 65.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":65.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399