کمترین: 
13157.5
بیشترین: 
13157.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13157.5
زمان: 
2/10 11:00
قیمت بات تایلند امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 13157.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":13157.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399