کمترین: 
3083.8
بیشترین: 
3083.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3083.8
زمان: 
2/10 11:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 3083.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":3083.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399