کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
2/10 11:00
قیمت ریال عمان امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399