کمترین: 
13796
بیشترین: 
13796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13796
زمان: 
2/10 11:00
قیمت دینار کویت امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 13796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":13796}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399