کمترین: 
485.4
بیشترین: 
485.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
485.4
زمان: 
2/10 11:00
قیمت کرون نروژ امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 485.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":485.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398