کمترین: 
441.7
بیشترین: 
441.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
441.7
زمان: 
2/10 11:00
قیمت کرون سوئد امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 441.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":441.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399