کمترین: 
54.4
بیشترین: 
54.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.4
زمان: 
2/10 11:00
قیمت افغانی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 54.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":54.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399