کمترین: 
4121.1
بیشترین: 
4121.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4121.1
زمان: 
2/10 11:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 4121.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":4121.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398