کمترین: 
3120.6
بیشترین: 
3120.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3120.6
زمان: 
2/10 11:00
قیمت دلار کانادا امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 3120.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":3120.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398