کمترین: 
3763.7
بیشترین: 
3763.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3763.7
زمان: 
2/10 11:00
قیمت ین ژاپن امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 3763.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":3763.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399