کمترین: 
5435.6
بیشترین: 
5435.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5435.6
زمان: 
2/10 11:00
قیمت پوند امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 5435.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":5435.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398