کمترین: 
4699.6
بیشترین: 
4699.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4699.6
زمان: 
2/10 11:00
قیمت یورو امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 4699.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":4699.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399