کمترین: 
216641
بیشترین: 
217667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
216641.0
زمان: 
2/10 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 216641.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 10:10","price":217667.0},{"date":"1398/02/10 13:10","price":216715.0},{"date":"1398/02/10 15:10","price":216641.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400